Showing 1 Result(s)
פיננסים

איננס הוא היבט חיוני של החיים העסקיים והאישיים, הכולל את הניהול והלימוד של כסף, השקעות ונכסים פיננסיים אחרים. היא ממלאת תפקיד מכריע בעיצוב המערכות הכלכליות הנוכחיות והעתידיות של העולם. עם אופיו העצום והמורכב, הפיננסים מתפתחים ללא הרף, והשפעתו מורגשת בחיי כל ענף ואדם.

הגדרה וסקירה כללית: מימון יכול להיות מוגדר כניהול והקצאה של משאבים כספיים, כולל נכסים, התחייבויות והשקעות. זה כרוך בקבלת החלטות קריטיות לגבי רכישה, הקצאה וניצול של כספים כדי להשיג מטרות ויעדים פיננסיים. מטרת המימון היא למקסם את התשואה על ההשקעה תוך הפחתת סיכונים. זה כולל גם ניהול אי ודאות פיננסית וחיזוי תוצאות עתידיות כדי לקבל …